Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας (2/2023)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία
«Εθνική Πύλη Αναπηρίας», προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που συντίθεται από επιμέρους συστήματα, με σκοπό
τη δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού, ψηφιακά προσβάσιμου, σημείου αναφοράς για τα θέματα που αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία. Δείτε την απόφαση εδώ

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας (2/2023)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία καθώς και ότι αφορά στη λειτουργία του Υποσυστήματος της Κάρτας Αναπηρίας.  Δείτε την απόφαση εδώ

Απόφαση 83779 - Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (09/2022)

Στα άρθρα της παρούσας απόφασης παρουσιάζονται ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Δείτε το κείμενο  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Α' Φάση του Πιλοτικού Προγράμματος "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία" (3/2022)

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (12/2021)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/ 2021 περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είχε καταγραφεί πως από 1/1/2022 η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο από δημόσιους φορείς. Η εφαρμογή της απόφασης μετατέθηκε για 1/2/2022. Δείτε την απόφαση για παράταση της εφαρμογής του νόμου εδώ

*Τελευταία εξέλιξη - Η συνταγογράφηση απο ιδιώτες έχει παραταθεί μέχρι 30/4/2022