Όραμα & Στόχοι

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος -ΔΑΦ- είναι μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που αφορά τουλάχιστον 1% του πληθυσμού και στην Ελλάδα

Οι εμφανιζόμενες δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, στη συμπεριφορά και στην αισθητηριακή επεξεργασία διαταράσσουν την ευρύτερη λειτουργικότητα και την κοινωνική συναλλαγή του ατόμου και της οικογένειας του.

Η βαρύτητα και οι συνέπειες των δυσκολιών αυτών ποικίλλουν: Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι από αυτόνομα, με περιορισμένη ανάγκη υποστήριξης έως άτομα που χρειάζονται συνεχή, συστηματική και πλήρη υποστήριξη.

Η σφαιρική διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων/ δυσκολιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους απαιτεί ένα προσβάσιμο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, υποστηριζόμενης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας, με εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η ανάπτυξη υπηρεσιών βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών στη διάρκεια της ζωής. Η αγωγή της ευρύτερης κοινότητας και η διαθεσιμότητα του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου είναι απαραίτητα για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση του στίγματος.

Όραμα

Οραματιζόμαστε μια εξελισσόμενη και ανανεούμενη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και δικτύωσης για τον αυτισμό στην Ελλάδα , που εντοπίζει  και αφουγκράζεται  νέες και μη καλυπτόμενες ανάγκες, υποστηρίζει την κάλυψη τους με νέες υπηρεσίες και  αξιοποιεί συνέργειες και συνεργασίες.

Σκοπός

Δημιουργήσαμε το autismap.gr με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων και την προαγωγή μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, αποδοχής και σεβασμού.

Στόχοι

Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό, στην προαγωγή της κοινωνικής τους  ένταξης, στην ενίσχυση της προσβασιμότητάς τους στις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας και στην καταπολέμηση του στίγματος.