Επιστημονικό έργο

Συνέδρια, Ημερίδες, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

AUTISMAP.GR: Η ιστοσελίδα οδηγός για τον αυτισμό στην Ελλάδα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ, 13 - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

AUTISMAP.GR: Τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας Μάιος 2017 - Μάιος 2019

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ, 1- 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΑΘΗΝΑ

AUTISMAP.GR: Increasing service accesibility and supporting inclusion of persons with autism

13th AUTISM - EUROPE INTERNATIONAL CONGRESS, 7-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, CRACOW

AUTISMAP.GR: Χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ,13-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΛΑΡΙΣΑ

Υποστηριζόμενη εργασία για άτομα με αυτισμό στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 17-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΑΘΗΝΑ

Διαθέσιμοι πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα - ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 5-7 ΜΑΙΟΥ 2017, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ