Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας (2/2023)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία
«Εθνική Πύλη Αναπηρίας», προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που συντίθεται από επιμέρους συστήματα, με σκοπό
τη δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού, ψηφιακά προσβάσιμου, σημείου αναφοράς για τα θέματα που αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία. Δείτε την απόφαση εδώ


Εκτύπωση