Απόφαση για Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 (10/2023)

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το
σχολικό έτος 2023-2024 εδώ

Απόφαση για εισαγωγή στη τριτοβαθμια εκπαίδευση των αυτιστικών ατόμων χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (11/2022)

Στο ΦΕΚ Β 6069/28-11-2022, περιλάμβανεται ο πίνακας με τις παθήσεις που εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 5%  καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πίνακα στη θέση με κωδικό 91, βρίσκονται οι "Πάσχοντες από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%".  Δείτε την απόφαση εδώ 

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023 (9/2022)

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για τον λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων για το έτος 2022-2023 εδώ

Mη υποχρέωση των παιδιών με αναπηρία στη διενέργεια self test για το σχολείο (1/2022)

Στο Άρθρο 3 της τροποποιητικής απόφασης, αναφέρεται η μη υποχρέωση των παιδιών με αναπηρία στη διενέργεια self test για το σχολείο. Δείτε το αναλυτικό κείμενο εδώ

Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων βάσει του Νόμου 4823/2021 (11/2021)

Δείτε το αναλυτικό κείμενο εδώ