Γίνε Εθελοντής - Εθελόντρια

Η δημιουργία και ο συνεχής εμπλουτισμός της ιστοσελίδας Autismap.gr βασίστηκε και συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή και εργασία εθελοντών. Γίνε και εσύ εθελοντής/εθελόντρια στην ομάδα του Autismap, της ιστοσελίδας - οδηγού για τον αυτισμό στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο έργο που επιτελεί ο κάθε εθελοντής/τρια βασίζεται στις “Αρμοδιότητες” όπως αναφέρονται παρακάτω  και εξατομικεύεται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες τις ιδιαίτερες δεξιότητες ή/και επιδιώξεις  του εθελοντή .

ΠΡΟΦΙΛ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

 • Απόφοιτοι / Τελειόφοιτοι / Φοιτητές σε σχολές Επικοινωνίας, Marketing, Κοινωνικών επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Εκπαίδευσης και ευρύτερα επαγγελμάτων υγείας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και τις στρατηγικές επικοινωνίας  και δυνητικά σε σχολές Πληροφορικής με ενδιαφέρον για την επικοινωνία.
 • Διάθεση εργασίας σε ομάδα / ικανότητα και πρόθεση συνεργασίας, ένταξης σε ήδη υπάρχον πλαίσιο αλλά και λήψης πρωτοβουλιών.
 • Καλή γνώση Η/Υ (word, excel, ppt, ). 
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Θα εκτιμηθεί η ευχέρεια στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

1) Προβολή και Προώθηση της ιστοσελίδας σε στενή συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα του Autismap.

 • Επικοινωνία με Δομές
 • Επικοινωνία με ήδη εγγεγραμμένες δομές για επικαιροποίηση στοιχείων
 • Επικοινωνία με δομές που δεν έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για προσέλκυση και εγγραφή
 • Συμμετοχή στον επικοινωνιακό σχεδιασμό για την προβολή της ιστοσελίδας.
 • Διαχείριση social media ιστοσελίδας (σελίδα f/b)

2) Περαιτέρω ανάπτυξη περιεχομένου ιστοσελίδας.

 • Εγγραφή νέων δομών
 • Ανέβασμα νέου υλικού στις ενότητες:
 • Άρθρα
 • Νομοθεσία
 • Συνέδρια / εκδηλώσεις
 • Παρακολούθηση κίνησης ιστοσελίδας
 • Αριθμός επισκεπτών
 • Προφίλ χρηστών
 • Χρόνος παραμονής χρήστη στην ιστοσελίδα
 • Εκπόνηση εκθέσεων κίνησης και δραστηριότητας της ιστοσελίδας

3) Συμμετοχή στο σχεδιασμό για την αναδιαμόρφωση της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας

 • Παρακολούθηση ανάλογων ιστοσελίδων σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Αναζήτηση και οργάνωση υλικού.

Φόρμα Εθελοντή

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input