ΦΕΚ 4975/2022 Άρση υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε ωφελούμενους ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ (9/2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.4975/2022, έγινε άρση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της covid-19 σε ωφελούμενους των Δομών ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ.

Δείτε το Νόμο

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (12/2021)

Στην ενότητα 11.9 του εγγράφου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (F.84.0, F.84.1, F.84.2, F.84.3, F.84.4, F.84.5, F.84.8, F.84.9). Για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας λαμβάνονται υπόψη 1) Η νοημοσύνη, 2) Η συνολική λειτουργικότητα. Δείτε αναλυτικά το κείμενο της απόφασης εδώ 

Εγκύκλιος για υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ (8/2021)

Εγκύκλιος που καθιστά υποχρεωτικό τον πλήρη εμβολιασμό κατά του Covid-19, για κάθε ωφελούμενο που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β΄) ΚΥΑ. Δείτε την εγκύκλιο

*Στο άρθρο 40 του νόμου 4839/2021 (10/2021) αναγράφεται ποιοι εξαιρούνται της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού (συμπεριλαμβάνονται άτομα με βαριά μορφή αυτισμού) σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας σε συνέχεια της παραγράφου 4 του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021 Δείτε το άρθρο

ΦΕΚ 4898/ 2018. Τροποποιημένος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (12/2018)

Περιγράφονται αναλυτικά οι δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μεταξύ άλλων. Δείτε το κείμενο 

Άρθρα ενδιαφέροντοςΆρθρο 29 - Κέντρα Διημέρευσης / Ημερήσιας Φροντίδας. Άρθρο 30 – Οικοτροφεία. Άρθρο 31 - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης, Άρθρο 39 - Φυσικοθεραπείες, Άρθρο 40 - Εργοθεραπείες, Άρθρο 41- Λογοθεραπείες, Άρθρο 42 - Ψυχοθεραπείες,   Άρθρο 45 - Ειδικές θεραπείες παιδιών / εφήβων Στο Άρθρο 45 περιγράφεται τι ορίζεται ως ειδικές θεραπείες για παιδιά / εφήβους, ποιά άτομα/κατηγορίες διαταραχών αφορά, ποιά είναι τα κριτήρια και ποιες οι διαδικασίες για την παροχή των ειδικών θεραπειών, ποιες θεραπευτικές πράξεις στα πλαίσια της ειδικής αγωγής παρέχονται/αποζημιώνονται  καθώς και το ποιες κατηγορίες θεραπευτών μπορούν να προσφέρουν τις "Ειδικές Θεραπείες’’.

Σημείωση: Το ΦΕΚ 5571/2018 προστέθηκε ως παράρτημα στο Άρθρο 45 του ΦΕΚ 4898/2018: Στο ΦΕΚ 5571/2018 παρατίθενται σε πίνακες ανά κατηγορία γνωμάτευσης ο αριθμός των παρεχομένων υπηρεσιών ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές βρίσκονται στη σελίδα 65734 του έγγραφου Δείτε το κείμενο 

ΦΕΚ 3054/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (11/2012)

Στο Άρθρο 1 ορίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας για ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις Παροχές Υγείας, ποιες νοούνται ως παροχές ψυχικής υγείας τι ισχύει για την Ειδική Αγωγή. Το Άρθρο 1 του ΦΕΚ 3054/2012 έχει τροποποιηθεί και εμπλουτιστεί στο Άρθρο 1 του τροποποιημένου ΕΚΠΥ ΦΕΚ 4898/2018, που παρατίθεται παραπάνω. Στο Άρθρο 17 αναφέρονται τα ποσά που δικαιολογούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία για ειδικές θεραπείες. Δείτε το κείμενο 

 Σημείωση: Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διαδικασία απόδοσης δαπανών Ειδικής Αγωγής (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία κ.ά.)  Δείτε το κείμενο