Νέο κανονιστικό πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης (7/2013)

 Δείτε το κείμενο  

Νόμος 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας (5/2016)

Συντάξεις αναπηρίας, προϋποθέσεις, διαδικασίες ( άρθρα 11, 12). Δείτε το Νόμο 

Σημείωση: Το άρθρο 12 έχει τροποποιηθεί στο Νόμο 4611/2019  (άρθρο 19). Δείτε το νόμο 

Νόμος 3846/2010. Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (5/2010)

Στο Άρθρο 16 του νόμου 3846/2010 καθορίζεται μεταξύ άλλων πως τα άτομα για τα άτομα με αυτισμό (αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω), η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ'αόριστον  Δείτε το Νόμο

Σημείωση:  Στο νόμο 3846/2010, η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη υποπαράγραφος της 1ης παραγράφου του άρθρου 16 έχουν καταργηθεί, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Νόμου 4331/2015 Δείτε το Νόμο