Η Πορεία μας

2013

Έναρξη σχεδιασμού του Προγράμματος Χαρτογράφησης «Διαθέσιμοι Πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα».

Σκοπός :  Ενίσχυση  της προσβασιμότητας των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους στις κατάλληλες  δομές και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές και μεταβαλλόμενες, στη διάρκεια της ζωής, ανάγκες τους , καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την  ανάπτυξη   υπηρεσιών με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, και

 Στόχοι : α) Καταγραφή των υπαρχόντων διαθέσιμων πόρων, σε επίπεδο  τόσο δομών και υπηρεσιών  όσο και  των νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν στα άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα, β) η δημιουργία αντίστοιχης βάσης  δεδομένων,  προσβάσιμης σε δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών, επαγγελματίες υγείας και  ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/-τριες, άλλους επαγγελματίες  κλπ. 

Μεθοδολογία:  Αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και χαρτογραφήθηκαν πανελλαδικά περισσότερες από 3.500 δομές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας , ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Οι δομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης  εντοπίσθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπ Παιδείας. Επικοινωνώντας τηλεφωνικά , επιβεβαιώθηκε ότι σχεδόν οι μισές από τις δομές και τους επαγγελματίες  (1601) εξυπηρετούν ή είναι σε θέση  να εξυπηρετήσουν άτομα στο φάσμα του αυτισμού. 

Αναζητήθηκε η νομοθεσία που αφορά σε άτομα με αναπηρία ή ψυχιατρικές διαταραχές , γενικότερα ,ή ειδικά σε άτομα με αυτισμό.

2013

2017

Δημιουργία της ιστοσελίδας autismap.gr

Στη πιλοτική μορφή της ιστοσελίδας αναρτήθηκαν οι πρώτες 517 δομές και επαγγελματίες που είχαν αποδεχθεί  να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα , η νομοθεσία  και οι συχνές ερωτήσεις .

Φεβρουάριος 2021

Aνανέωση της ιστοσελίδας και ανάδειξη της ως: Οδηγός ενημέρωσης-Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης.

  1. Βελτίωση του περιβάλλοντος πλοήγησης ώστε να γίνει φιλικότερο προς το χρήστη.
  2. Άνοιγμα του πεδίου Αρθρογραφία για το ευρύ κοινό.
  3. Σταδιακή ανάρτηση όλων των δομών και επαγγελματιών , εμπλουτισμός κατηγοριών, νέα επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας.
  4. Μηνιαία επικαιροποίηση σελίδας.
  5. Διεύρυνση των συνεργασιών: δημιουργία ομάδας συνεργασίας και υποστήριξης από έγκριτους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στον αυτισμό. Διερεύνση για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας και νέων δραστηριοτήτων.

Φεβρουάριος 2021

Ιούνιος 2021

Βραβείο

Βράβευση του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στα Hellenic Responsible Business Awards ως ΜΚΟ της Χρονιάς στη κατηγορία «Κοινωνία» για την ιστοσελίδα autismap.gr.

2021-2022

Αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας και εμπλουτισμός περιεχομένου με την χρηματοδότηση για το έργο grow4autism από το Active Citizens Fund.

Από τη χαρτογράφηση και παρουσίαση δομών, υπηρεσιών, νομοθεσίας και ενημέρωσης, που διατηρείται και επαυξάνεται -> εντοπισμός μη καλυπτόμενων αναγκών και στην υποστήριξη ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Σχεδιασμός νέων προγραμμάτων μέσω συνεργασιών με φορείς που επίσης δραστηριοποιούνται σε ανάλογους τομείς.

  •  Προαγωγή της στοματικής υγείας και υγιεινής για άτομα με ΔΑΦ
  •  Υποστηριζόμενη εργασία των ατόμων με αυτισμό

Αξιοποίηση της ιστοσελίδας στα πλαίσια δημιουργίας του δικτύου φορέων της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους.

2021-2022

Ιούνιος 2022

Βραβείο

Βράβευση του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στα Bravo Sustainability dialogue & awards 2022 στη κατηγορία «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» για την ιστοσελίδα autismap.gr.  

Μάρτιος 2023

Νέο site

 Άνοιγμα της ανανεωμένης ιστοσελίδας.

Μάρτιος 2023