Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (12/2021)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/ 2021 περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είχε καταγραφεί πως από 1/1/2022 η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο από δημόσιους φορείς. Η εφαρμογή της απόφασης μετατέθηκε για 1/2/2022. Δείτε την απόφαση για παράταση της εφαρμογής του νόμου εδώ

*Τελευταία εξέλιξη - Η συνταγογράφηση απο ιδιώτες έχει παραταθεί μέχρι 30/4/2022


Εκτύπωση