Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ;

  • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), είναι η κατοχή Γνωμάτευσης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ. Η Γνωμάτευση ΚΕΠΑ θα πρέπει να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

    Το Δελτίο Ανεργίας που εκδίδεται με βάση τη Γνωμάτευση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ. Μετά τη λήξη της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και εφόσον το άτομο παραμένει άνεργος/η και θέλει να διατηρήσει το Δελτίο Ανεργίας ως άτομο με αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει νέα γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ.

Τι είναι οι Κοιν.Σ.Επ. και ποια η λειτουργία τους;

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί  που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, Β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, Γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου;

Οσο αφορά την έκδοση ταυτότητας ευρύτερα στα άτομα με αναπηρία, αν το άτομο είναι ενήλικο και δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί ή να υπογράψει, το κάνει ο γονέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης. Αν δεν μπορεί να μετακινηθεί πηγαίνει η αστυνομία στο σπίτι. Φωτογραφία χρειάζεται οπωσδήποτε ακόμη κι αν κάποιος είναι στο κρεβάτι και δεν μπορεί να στηρίξει το κεφάλι. Φωτογραφίζεται σε όποια θέση κι αν είναι.

Ποιες ενέργειες απαιτούνται για χώρο parking αναπηρικού οχήματος;

 Για τη χορήγηση θέσης parking υπεύθυνος είναι ο Δήμος, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την αίτηση από τους ενδιαφερόμενους (απόφαση ΚΕΠΑ, το δελτίο στάθμευσης, μόνιμη κατοικία, υπεύθυνη δήλωση).  
 
Δείτε το πλαίσιο θεσμοθέτησης (Δ2/3311) για την παραχώρηση των χώρων στάθμευσης για οχήματα ειδικών περιπτώσεων εδώ 

Πως χαρακτηρίζω αυτοκίνητο ΙΧΕ ως αναπηρικό;

Αν πρόκειται για καινούριο αυτοκίνητο οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνουν την εταιρεία που θα το αγοράσουν κι αυτοί κάνουν τη διαδικασία με το Τελωνείο. Αν το αυτοκίνητο είναι παλιό απευθύνονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας τους. Βασικό στοιχείο να υπάρχει διαθέσιμη η ιατρική απόφαση για τις παθήσεις που αναφέρονται.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από αναπήρους εδώ

Επίσης δείτε αναλυτικά στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρο 54 στο νόμο 3583/2007 εδώ

Απαλλάσσονται από την υποχρεωτική στράτευση τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ή με ελαφριά αναπτυξιακή διαταραχή;

Τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός) παίρνουν το χαρακτηρισμό Ι/5  και απαλλάσονται από την υποχρεωτική στράτευση. Επιπροσθέτως, τα άτομα με ελαφριά αναπτυξιακή διαταραχή μπορούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους με χαρακτηρισμό Ι/3 ή Ι/4. Δείτε αναλυτικά το προεδρικό διάταγμα για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.ellinikos-stratos.com/stratologia/swmatiki_ikanotita.htm. Η αναφορά σε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και σε ελαφρια αναπτυξιακή διαταραχή γίνεται στο άρθρο 15 του διατάγματος. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρατίθεται ο γενικός πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών. Στον αύξοντα αριθμό 347 του πίνακα βρίσκεται η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και στον αριθμό 348 η ελαφριά αναπτυξιακή διαταραχή.      

Τι είναι τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), αποτέλουν μετανομασία των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 του ν. 4486/2017.Για το πλαίσιο λειτουργίας των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, όπως περιγράφεται στο ν.2716/1999 μπορείτε να ανατρέξετε εδώ  

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.ΨΥ.Π.Ε.) αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και οικογένειες. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στον οποίον ανήκει και κατέχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του. Σκοπός του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (πρώην Ιατροπαιδαγωγικού) είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδοψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό του τομέα, με υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Τα ΚΟΚΕΨΥΠΕ παρέχουν μεταξύ, άλλων, διάγνωση και πιστοποίηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. 

Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΟΚΕΨΥΠΕ, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2289/2019 εδώ

Τι είναι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ποια οι λειτουργία τους;

Στις Σχολικές Μονάδες Eιδικής Aγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Αναλυτικά για το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων μπορείτε να ανατρέξετε στο νόμο 3699/2008 εδώ καθώς και στο ν. 4186/2013 (άρθρο 28) εδώ.

Τι είναι τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και ποια η λειτουργία τους;

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστούν μετανομασία των Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπως περιγραφόνται στο άρθρο 11 του ν. 4823/2021 εδώ