Απόφαση 83779 - Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (09/2022)

Στα άρθρα της παρούσας απόφασης παρουσιάζονται ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Δείτε το κείμενο  


Εκτύπωση