Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια;

Το νομικό πλαίσιο, που αφορά στη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια, αναφέρεται αναλυτικά στα Άρθρο 28 του Νόμου 4186/2013. 


Εκτύπωση