Τι είναι τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) ειναι Μονάδες με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. 

Επίσης αποσκοπούν στη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον.  Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ 


Εκτύπωση