Νόμος 4542/2017 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις (2/2017)

Στο Άρθρο 11 του νόμου 4542/2017 αναγράφεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα για απαλλαγή από τη 2η ξένη γλώσσα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες Δείτε το Νόμο 

Νόμος 4415/2016 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (9/2016)

Στο Άρθρο 48 του Νόμου 4415/2016 ορίζεται ποιοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και με ποια κριτήρια επιλέγονται Δείτε το Νόμο  

Νόμος 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (9/2013)

Στο Άρθρο 28 του Νόμου 4186/2013 περιγράφονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 28 γίνεται αναφορά στη φοίτηση των αυτιστικών μαθητών Δείτε το Νόμο 

Νόμος 3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10/2008)

Ο Νόμος δεσμεύει την Πολιτεία για την παροχή δωρεάν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως μέρος της υποχρέωσης της για δωρεάν δημόσια Παιδεία και ως αποκλειστικός φορέας ορίζεται το Υπ. Παιδείας Δείτε το Νόμο 

Σημείωση: Τα άρθρα 4 και 5 του 3699/2008 έχουν αντικατασταθεί στο άρθρο 51 του Νόμου 4547/2018