Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων βάσει του Νόμου 4823/2021 (11/2021)

Δείτε το αναλυτικό κείμενο εδώ


Εκτύπωση