Που πιστοποιούνται οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των ατόμων με αυτισμό;

Οι ΕΕΑ των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από: 

1)Τα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ)

2) Τα πιστοποιημένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

 Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων είτε προσωπική είτε μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΣΥ και οι γονείς ή οι κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οποίας η απόφαση είναι οριστική. 

Τι υποχρεώσεις έχει η Πολιτεία απέναντι σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου 3699/2008 οι υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι:

  • Κατοχύρωση και διαρκή αναβάθμιση υποχρεωτικής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  • Μέριμνα για παροχή δωρεάν δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών, για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
  • Πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Τα άτομα με αυτισμό είναι άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ);

Από το νόμο 3699/2008, άρθρο 3, § 1 ορίζονται οι μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και όσοι παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).

Τι είναι Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ);

Από το νόμο 3699/2008 ορίζεται ότι Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Τι ποσό δικαιολογείται από τα ασφαλιστικά ταμεία για Ειδικές θεραπείες για άτομα με αυτισμό;

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) - ΦΕΚ. 4898/2018,, σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός), εγκρίνεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και φυσικοθεραπεία έως 12 συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς έως 10 συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι 4 συνεδρίες το μήνα Αναλυτικά ο αριθμός των παρεχομένων υπηρεσιών ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 5571/2018 και το συνολικά αποδιδόμενο ποσό βγαίνει για κάθε περίπτωση από το σύνολο των θεραπειών. 

Πως κατοχυρώνονται τα ίσα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;

Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται με τις κυρωθείσες Διεθνείς Συμβάσεις.
Η εφαρμογή και πραγμάτωση τους εναπόκειται στην Πολιτεία με κατάλληλους Νόμους, πολιτικές και πρακτικές.
Το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδας κατοχυρώνει τη προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με αυτό, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Παράλληλα με το Νόμο 2101 /1992 το ελληνικό κράτος επικυρώνει και αναγνωρίζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού.
Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1992) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό για ίση μεταχείριση στην Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινωνική Φροντίδα, Απασχόληση, Εργασία αλλά και η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2000) που απαγορεύει κάθε διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας και έχει επικυρωθεί με τον Νόμο 3304/2005 από το ελληνικό κράτος.

Που πιστοποιείται η αναπηρία;

Όπως αναφέρεται στο νόμο 4331/2015, από το 2011 αρμόδια για την Πιστοποίηση της αναπηρίας είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Τα ΚΕΠΑ λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη τη χώρα. Η αίτηση αξιολόγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στις γραμματείες των ΚΕΠΑ, όπου ενημερώνεται και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο αυτισμός είναι πάθηση που δικαιολογεί επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας;

Στο Νόμο 3846/2010, άρθρο 16 ορίζεται η διάρκεια της αναπηρίας που πιστοποιείται ανάλογα με τη πάθηση. Σύμφωνα με το άρθρο η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται για αόριστο χρόνο εφόσον κριθεί ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω για πάσχοντες από αυτισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Πιστοποίησης αναπηρίας, ο οποίος αποδίδει ποσοστό από 67%-80% συμπεραίνουμε ότι για να κριθεί ποσοστό αναπηρίας για αόριστο χρονικό διάστημα λόγω αυτισμού, θα πρέπει να συνυπάρχει και άλλη πάθηση – ενδεικτικά αναφέρεται- νοητική στέρηση. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1560/8.5.2018, έρχεται να επικυρώσει πως ο αυτισμός ανήκει στις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ α’οριστον, ωστόσο το άτομο θα πρέπει να έχει παρέλθει το 17ο έτος της ηλικίας και να έχει περάσει από 2 κρίσεις.

Ο αυτισμός ορίζεται ως αναπηρία; Τι ποσοστό αναπηρίας δικαιολογείται για τα άτομα με ΔΑΦ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5987/Β/ 31.12.2018) ορίζεται ο Ενιαίος Πίνακας Καθορισμού ποσοστών αναπηρίας και το ποσοστό αναπηρίας / πάθηση. Σύμφωνα με αυτόν ( σελ.70710 ) ο αυτισμός αποτελεί αναπηρία σε ποσοστό 67%-80% εάν δεν συνυπάρχουν άλλες παθήσεις. Τα ποσοστά των συχνά απαντόμενων συννοσηρών καταστάσεων π.χ. επιληψία θα προστίθενται στο προσδιορισθέν ποσοστό αναπηρίας λόγω Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής.