Νόμος 4074/2012 Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (4/2012)

Η ελληνική μετάφραση της Σύμβασης ξεκινάει από τη σελίδα 2632 του εγγράφου Δείτε το Νόμο 

Νόμος 2101/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού (12/1992)

Με το Νόμο κυρώνεται από τη χώρα η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ η οποία κατοχυρώνει δικαιώματα για κάθε παιδί στην επικράτεια και αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία όλες οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύμβαση για την οποία υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής.
Επισημαίνεται ότι κάθε Διεθνής Σύμβαση η οποία έχει επικυρωθεί με νόμο και έχει τεθεί σε ισχύ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, σύμφωνα με το Άρθρο 28, παρ 1 του Συντάγματος, έχοντας αυξημένη τοπική ισχύ. Δείτε το Νόμο