Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου;

Οσο αφορά την έκδοση ταυτότητας ευρύτερα στα άτομα με αναπηρία, αν το άτομο είναι ενήλικο και δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί ή να υπογράψει, το κάνει ο γονέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης. Αν δεν μπορεί να μετακινηθεί πηγαίνει η αστυνομία στο σπίτι. Φωτογραφία χρειάζεται οπωσδήποτε ακόμη κι αν κάποιος είναι στο κρεβάτι και δεν μπορεί να στηρίξει το κεφάλι. Φωτογραφίζεται σε όποια θέση κι αν είναι.


Εκτύπωση