Ποιες ενέργειες απαιτούνται για χώρο parking αναπηρικού οχήματος;

 Για τη χορήγηση θέσης parking υπεύθυνος είναι ο Δήμος, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την αίτηση από τους ενδιαφερόμενους (απόφαση ΚΕΠΑ, το δελτίο στάθμευσης, μόνιμη κατοικία, υπεύθυνη δήλωση).  
 
Δείτε το πλαίσιο θεσμοθέτησης (Δ2/3311) για την παραχώρηση των χώρων στάθμευσης για οχήματα ειδικών περιπτώσεων εδώ 

Εκτύπωση