Πως χαρακτηρίζω αυτοκίνητο ΙΧΕ ως αναπηρικό;

Αν πρόκειται για καινούριο αυτοκίνητο οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνουν την εταιρεία που θα το αγοράσουν κι αυτοί κάνουν τη διαδικασία με το Τελωνείο. Αν το αυτοκίνητο είναι παλιό απευθύνονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας τους. Βασικό στοιχείο να υπάρχει διαθέσιμη η ιατρική απόφαση για τις παθήσεις που αναφέρονται.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από αναπήρους εδώ

Επίσης δείτε αναλυτικά στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρο 54 στο νόμο 3583/2007 εδώ


Εκτύπωση