Τι είναι τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), αποτέλουν μετανομασία των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 του ν. 4486/2017.Για το πλαίσιο λειτουργίας των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, όπως περιγράφεται στο ν.2716/1999 μπορείτε να ανατρέξετε εδώ  

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.ΨΥ.Π.Ε.) αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και οικογένειες. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στον οποίον ανήκει και κατέχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του. Σκοπός του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (πρώην Ιατροπαιδαγωγικού) είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδοψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό του τομέα, με υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Τα ΚΟΚΕΨΥΠΕ παρέχουν μεταξύ, άλλων, διάγνωση και πιστοποίηση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. 

Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΟΚΕΨΥΠΕ, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2289/2019 εδώ


Εκτύπωση