Τι είναι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ποια οι λειτουργία τους;

Στις Σχολικές Μονάδες Eιδικής Aγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Αναλυτικά για το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων μπορείτε να ανατρέξετε στο νόμο 3699/2008 εδώ καθώς και στο ν. 4186/2013 (άρθρο 28) εδώ.


Εκτύπωση