Τι είναι τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ και ποια η λειτουργία τους;

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστούν μετανομασία των Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπως περιγραφόνται στο άρθρο 11 του ν. 4823/2021 εδώ


Εκτύπωση