Τι είναι τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μονάδες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εξωτερικούς ή εσωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν απο παθήσεις μυικού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση. Στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης μπορούν να λειτουργήσουν και ξενώνες αποκατάστασης στις περιπτώσεις που υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάσταση τους. 

Επίσης τα Κέντρα Α-Α μπορούν να περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ


Εκτύπωση