Τι είναι τα Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας και ποια η λειτουργία τους;

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 15 του Προεδρικού Διατάγματος 395/1993 τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, νοούνται εκείνα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ημερησίας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α.  

Σκοπός του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, μεταφορά ωφελουμένων, διαμονή & διατροφή, εξατομικευμένο πρόγραμμα ωφελούμενων (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.α.), δράσεις δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγία, λοιπές υπηρεσίες (εκπαιδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης κ.α.).

 Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα εδώ


Εκτύπωση