Εγκύκλιος - Εγγραφή ΑμεΑ στο μητρώο ανέργων και συμμετοχή τους σε προγράμματα (12/2021)

Όσοι πάσχουν από ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω θα μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ακόμη και στην περίπτωση που αναφέρεται ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους με την προϋπόθεση να προσκομίσουν γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας. Στη γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται ότι η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδεικνύεται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόσληψη ευάλωτων ομάδων μπορούν πλέον να το κάνουν. Δείτε την Εγκύκλιο


Εκτύπωση