Νόμος 4440/2016 Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (12/2016)

Ο Νόμος 4440/2016 προώθησε περαιτέρω την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα μετην ανακατανομή ποσοστών στο σύστημα προσλήψεων. Στο Άρθρο 25 απεικονίζεται η ανακατανομή των ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων Δείτε εδώ


Εκτύπωση