Εγκύκλιος για υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ (8/2021)

Εγκύκλιος που καθιστά υποχρεωτικό τον πλήρη εμβολιασμό κατά του Covid-19, για κάθε ωφελούμενο που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β΄) ΚΥΑ. Δείτε την εγκύκλιο

*Στο άρθρο 40 του νόμου 4839/2021 (10/2021) αναγράφεται ποιοι εξαιρούνται της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού (συμπεριλαμβάνονται άτομα με βαριά μορφή αυτισμού) σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας σε συνέχεια της παραγράφου 4 του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021 Δείτε το άρθρο


Εκτύπωση