Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (12/2021)

Στην ενότητα 11.9 του εγγράφου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (F.84.0, F.84.1, F.84.2, F.84.3, F.84.4, F.84.5, F.84.8, F.84.9). Για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας λαμβάνονται υπόψη 1) Η νοημοσύνη, 2) Η συνολική λειτουργικότητα. Δείτε αναλυτικά το κείμενο της απόφασης εδώ 


Εκτύπωση