Ποιες είναι οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018,  οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών είναι:

α) Παιδοψυχίατροι και κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, ψυχίατρος ενηλίκων

β) Ιατροί ειδικότητας νευρολογίας

γ) Παιδίατροι εξειδικευμένοι στην νευρολογία

δ) Παιδίατροι με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία

ε) Ιατροί φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα

στ) Ιατροί ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,


Εκτύπωση