Νόμος 4074/2012 Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (4/2012)

Ο Νόμος 4074/2012 συνιστά την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Στο Άρθρο 27, περιγράφονται οι κύριοι άξονες που αφορούν στη  εργασία και την απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία. Δείτε το Νόμο

Νόμος 2643/1998 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (9/1998)

Ο Νόμος 2643/1998, αποτέλεσε την αφετηρία στο σύστημα των υποχρεωτικών τοποθετήσεων ατόμων από προστατευόμενες κατηγορίες (ανάμεσά τους και τα άτομα με αναπηρία και οι συγγενείς α΄ βαθμού των ατόμων με αναπηρία) σε θέσεις εργασίας με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων τοποθέτησης (μορίων) βάσει τυπικών προσόντων και ποσοστού αναπηρίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δείτε το Νόμο