Δικαστική Συμπαράσταση Ατόμου με Βαριά Νοητική Υστέρηση / Αυτισμό (Πλήρης Στερητική)  (4/2018)

Αφορά μόνο στην πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή στη περίπτωση όπου το παιδί που γίνεται νέος ενήλικος, αδυνατεί εν όλω να φροντίζει για τις  υποθέσεις του. Δείτε το κείμενο 


Εκτύπωση