Σύντομη παρουσίαση του πρακτικού οδηγού για τον αυτισμό από τη συγγραφέα του

Στο παρόν video, η Αλέξανδρα Συρογιάννη, μητέρα παιδιού με αυτισμό, νοσηλεύτρια και συγγραφέας του πρακτικού οδηγού για τον αυτισμό, παρουσιάζει σύντομα και περιεκτικά το εγχειρίδιο, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την σημασία της δημιουργίας του καθώς και την αξία της διάδοσης του σε κάθε ενδιαφερόμενο

 

Εκτύπωση