To site autismap.gr για την καλύτερη περιήγηση σας χρησιμοποιεί cookies.

210 57 31 581
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο αυτισμός είναι πάθηση που δικαιολογεί επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας;

Στο Νόμο 3846/2010, άρθρο 16 ορίζεται η διάρκεια της αναπηρίας που πιστοποιείται ανάλογα με τη πάθηση. Σύμφωνα με το άρθρο η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται για αόριστο χρόνο εφόσον κριθεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% για πάσχοντες από αυτισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Πιστοποίησης αναπηρίας, ο οποίος αποδίδει ποσοστό από 67%-80% συμπεραίνουμε ότι για να κριθεί ποσοστό αναπηρίας για αόριστο χρονικό διάστημα λόγω αυτισμού, θα πρέπει να συνυπάρχει και άλλη πάθηση – ενδεικτικά αναφέρεται- νοητική στέρηση. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1560/8.5.2018, έρχεται να επικυρώσει πως ο αυτισμός ανήκει στις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ α’οριστον, ωστόσο το άτομο θα πρέπει να έχει παρέλθει το 17ο έτος της ηλικίας και να έχει περάσει από 2 κρίσεις.

Ο αυτισμός ορίζεται ως αναπηρία; Τι ποσοστό αναπηρίας δικαιολογείται για τα άτομα με ΔΑΦ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5987/Β/ 31.12.2018) ορίζεται ο Ενιαίος Πίνακας Καθορισμού ποσοστών αναπηρίας και το ποσοστό αναπηρίας / πάθηση. Σύμφωνα με αυτόν ( σελ.70710 ) ο αυτισμός αποτελεί αναπηρία σε ποσοστό 67%-80% εάν δεν συνυπάρχουν άλλες παθήσεις. Τα ποσοστά των συχνά απαντόμενων συννοσηρών καταστάσεων π.χ. επιληψία θα προστίθενται στο προσδιορισθέν ποσοστό αναπηρίας λόγω Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής.

Ποιος γνωμοδοτεί την Παράλληλη Στήριξη;

Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), το οποίο με γραπτή γνωμάτευση του καθορίζει τις ώρες της παράλληλης στήριξης. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

Ποιος παρέχει Παράλληλη Στήριξη;
 • Η παράλληλη στήριξη ως δημόσια παροχή, παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας.
 • Από την 1-9-2010, η παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από εκπαιδευτικούς των κλάδων:α)Νηπιαγωγών και Δασκάλων, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕβ)Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Φιλόλογων, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων ΕΑΕ
 • Η παράλληλη στήριξη των μαθητών με αυτισμό μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, με την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβουλίου (άρθρο 28, παρ. 18 του Ν. 4186/2013)
 • Η δαπάνη καλύπτεται από την οικογένεια.
Που Παρέχεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση;
 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευ-τικό της τάξης
 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ
 • Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Οι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Που πιστοποιείται η αναπηρία;

Από το 2011 αρμόδια για την Πιστοποίηση της αναπηρίας είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Τα ΚΕΠΑ λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη τη χώρα. Η αίτηση αξιολόγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στις γραμματείες των ΚΕΠΑ, όπου ενημερώνεται και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Που πιστοποιούνται οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των ατόμων με αυτισμό;

Οι ΕΕΑ των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από: Τα ΚΕΔΔΥ Την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Τα πιστοποιημένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ιατρο-παιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Πως κατοχυρώνονται τα ίσα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;

Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται με τις κυρωθείσες Διεθνείς Συμβάσεις.Η εφαρμογή και πραγμάτωση τους εναπόκειται στην Πολιτεία με κατάλληλους Νόμους, πολιτικές και πρακτικές.Το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδας κατοχυρώνει τη προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με αυτό, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Παράλληλα με το Νόμο 2101 /1992 το ελληνικό κράτος επικυρώνει και αναγνωρίζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού.Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1992) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό για ίση μεταχείριση στην Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινωνική Φροντίδα, Απασχόληση, Εργασία αλλά και η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2000) που απαγορεύει κάθε διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας και έχει επικυρωθεί με τον Νόμο 3304/2005 από το ελληνικό κράτος.

Σε ποιους παρέχεται η Παράλληλη Στήριξη ;
 • Σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη εξατομικευμένη υποστήριξη να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης,
 • Σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης),
 • Υπό την προϋπόθεση ότι η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.
Τα άτομα με αυτισμό είναι άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ);

Από το νόμο 3699/2008, άρθρο 3, § 1 ορίζονται οι μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και όσοι παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).

Τι είναι Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ);

Από το νόμο 3699/2008 ορίζεται ότι Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Τι ποσό δικαιολογείται από τα ασφαλιστικά ταμεία για Ειδικές θεραπείες για άτομα με αυτισμό;

Σύμφωνα με τον ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός), εγκρίνεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω θεραπείες ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.

Τι υποχρεώσεις έχει η Πολιτεία απέναντι σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;
 • Κατοχύρωση και διαρκή αναβάθμιση υποχρεωτικής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Μέριμνα για παροχή δωρεάν δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών, για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Τι χρονικό διάστημα καλύπτει η έγκριση για Παροχή Παράλληλης Στήριξης;

Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος.Κατ' εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό, για τους οποίους έχει εγκριθεί η παροχή παράλληλης στήριξης εντός της τελευταίας τριετίας και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η έγκριση της παράλληλης στήριξης ισχύει και για την επόμενη σχολική χρονιά.

0
0
0
s2smodern

Ιδιαίτερα σημαντική στην εύρεση των νόμων και στη σύνταξη των ερωτήσεων / απαντήσεων ήταν η συμβολή και βοήθεια της κ. Ι. Κουβαριτάκη, νομικού, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Στην πιλοτική της λειτουργία η ιστοσελίδα autismap.gr  απεικονίζει και καταγράφει τις Δομές που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Διαθέσιμοι πόροι για άτομα με ΔΑΦ».

Με τη συμμετοχή σας και την συνεχή καταγραφή νέων δομών θα αποτελέσει έναν εύχρηστο οδηγό για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση των δομών που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα (ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα  ) και παράλληλα ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για το Νομοθετικό πλαίσιο και τις επιστημονικές εξελίξεις, για οικογένειες, αρμόδιους φορείς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς , επαγγελματίες υγείας , ψυχικής υγείας και Ειδικής Αγωγής  και για κάθε ενδιαφερόμενο.

800
ΔΟΜΕΣ
1000
ΩΡΕΣ

Στοιχ. Επικοινωνίας

Τμήμα επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης - Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Χρυσολωρά 10-12, 12132,  Περιστέρι
210 57 31 581
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείωση

Ο χάρτης απεικόνισης των δομών είναι προϊόν της Google και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις ονομασίες των χωρών.