210 57 31 581
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που περικλύει τη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια;

Το νομικό πλαίσιο, που αφορά στη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια, αναφέρεται αναλυτικά στα Άρθρο 28 του Νόμου 4186/2013. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ΑΜΕΑ, μπορούν να εργάζονται και να λαμβάνουν επιδόματα-παροχές;

Στο άρθρο 13 του νόμου 4331/2015 αναφέρεται πως τα άτομα με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) δεν χάνουν το επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, αλλά συνεχίζουν να το εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην ΚοινΣΕπ.

Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία και πως εφαρμόζονται;

Στο άρθρο 27 του Νόμου 4074/2012 περιγράφονται οι κύριοι άξονες που αφορούν στην εργασία και την απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ο Νόμος 4488/2017, συνιστά το πλαίσιο που δίνει τις κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις για τη πρακτική εφαρμογή του Νόμου 4074/2012. 

Ποιό είναι το νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου διασφαλίζεται η μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών;

Ο Νόμος 2643/1998, αποτέλεσε την αφετηρία στο σύστημα των υποχρεωτικών τοποθετήσεων ατόμων από προστατευόμενες κατηγορίες (ανάμεσά τους και τα άτομα με αναπηρία και οι συγγενείς α΄ βαθμού των ατόμων με αναπηρία) σε θέσεις εργασίας με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων τοποθέτησης (μορίων) βάσει τυπικών προσόντων και ποσοστού αναπηρίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πως κατοχυρώνονται τα ίσα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;

Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται με τις κυρωθείσες Διεθνείς Συμβάσεις.Η εφαρμογή και πραγμάτωση τους εναπόκειται στην Πολιτεία με κατάλληλους Νόμους, πολιτικές και πρακτικές.Το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδας κατοχυρώνει τη προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με αυτό, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Παράλληλα με το Νόμο 2101 /1992 το ελληνικό κράτος επικυρώνει και αναγνωρίζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού.Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1992) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό για ίση μεταχείριση στην Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινωνική Φροντίδα, Απασχόληση, Εργασία αλλά και η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2000) που απαγορεύει κάθε διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας και έχει επικυρωθεί με τον Νόμο 3304/2005 από το ελληνικό κράτος.

Που πιστοποιείται η αναπηρία;

Όπως αναφέρεται στο νόμο 4331/2015, από το 2011 αρμόδια για την Πιστοποίηση της αναπηρίας είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Τα ΚΕΠΑ λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη τη χώρα. Η αίτηση αξιολόγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στις γραμματείες των ΚΕΠΑ, όπου ενημερώνεται και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ποιες είναι οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018,  οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών είναι:

α) Παιδοψυχίατροι και κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, ψυχίατρος ενηλίκων

β) Ιατροί ειδικότητας νευρολογίας

γ) Παιδίατροι εξειδικευμένοι στην νευρολογία

δ) Παιδίατροι με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία

ε) Ιατροί φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα

στ) Ιατροί ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,

Ποιες είναι οι ειδικότητες που παρέχουν θεραπευτικές πράξεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής;

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, οι θεραπευτικές πράξεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής παρέχονται από παιδοψυχιάτρους, ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές, δημοσίων ή εποπτευόμενων από το δημόσιο φορέων ή ελευθεροεπαγγελματίες κάθε μορφής (ατομική ή εταιρική δραστηριοποίηση).

Ποιες είναι οι θεραπευτικές πράξεις που αποζημιώνονται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, οι θεραπευτικές πράξεις που αποζημιώνονται είναι η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία (ατομική ή ομαδική ή οικογενειακή ή θεραπεία συμπεριφοράς), η ειδική διαπαιδαγώγηση και η φυσικοθεραπεία στις περιπτώσεις που συνυπάρχει και κινητική διαταραχή.

Τι ορίζεται ως Ειδικές Θεραπείες;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, ως ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων νοούνται η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

Τι ποσό δικαιολογείται από τα ασφαλιστικά ταμεία για Ειδικές θεραπείες για άτομα με αυτισμό;

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) - ΦΕΚ. 4898/2018,, σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός), εγκρίνεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και φυσικοθεραπεία έως 12 συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς έως 10 συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι 4 συνεδρίες το μήνα Αναλυτικά ο αριθμός των παρεχομένων υπηρεσιών ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 5571/2018 και το συνολικά αποδιδόμενο ποσό βγαίνει για κάθε περίπτωση από το σύνολο των θεραπειών. 

Μέχρι ποια ηλικία δύναται να χορηγούνται οι παροχές Ειδικών θεραπειών;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 του ΦΕΚ 4898/2018, σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των 18 ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι 1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας.

Ο αυτισμός ορίζεται ως αναπηρία; Τι ποσοστό αναπηρίας δικαιολογείται για τα άτομα με ΔΑΦ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5987/Β/ 31.12.2018) ορίζεται ο Ενιαίος Πίνακας Καθορισμού ποσοστών αναπηρίας και το ποσοστό αναπηρίας / πάθηση. Σύμφωνα με αυτόν ( σελ.70710 ) ο αυτισμός αποτελεί αναπηρία σε ποσοστό 67%-80% εάν δεν συνυπάρχουν άλλες παθήσεις. Τα ποσοστά των συχνά απαντόμενων συννοσηρών καταστάσεων π.χ. επιληψία θα προστίθενται στο προσδιορισθέν ποσοστό αναπηρίας λόγω Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής.

Ο αυτισμός είναι πάθηση που δικαιολογεί επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας;

Στο Νόμο 3846/2010, άρθρο 16 ορίζεται η διάρκεια της αναπηρίας που πιστοποιείται ανάλογα με τη πάθηση. Σύμφωνα με το άρθρο η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται για αόριστο χρόνο εφόσον κριθεί ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω για πάσχοντες από αυτισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Πιστοποίησης αναπηρίας, ο οποίος αποδίδει ποσοστό από 67%-80% συμπεραίνουμε ότι για να κριθεί ποσοστό αναπηρίας για αόριστο χρονικό διάστημα λόγω αυτισμού, θα πρέπει να συνυπάρχει και άλλη πάθηση – ενδεικτικά αναφέρεται- νοητική στέρηση. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1560/8.5.2018, έρχεται να επικυρώσει πως ο αυτισμός ανήκει στις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ α’οριστον, ωστόσο το άτομο θα πρέπει να έχει παρέλθει το 17ο έτος της ηλικίας και να έχει περάσει από 2 κρίσεις.

Τι χρονικό διάστημα καλύπτει η έγκριση για Παροχή Παράλληλης Στήριξης;

Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος.Κατ' εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό, για τους οποίους έχει εγκριθεί η παροχή παράλληλης στήριξης εντός της τελευταίας τριετίας και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η έγκριση της παράλληλης στήριξης ισχύει και για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ποιος παρέχει Παράλληλη Στήριξη;
 • Η παράλληλη στήριξη ως δημόσια παροχή, παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας.
 • Όπως αναφέρεται στο Νόμο 4415/2016, η παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από εκπαιδευτικούς των κλάδων:
 • α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης) 
 • β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.
 • Η παράλληλη στήριξη των μαθητών με αυτισμό μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, με την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβουλίου (άρθρο 28, παρ. 18 του Ν. 4186/2013). Η δαπάνη για τον ειδικό βοηθό καλύπτεται από την οικογένεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Νόμου 3699/2008.
Ποιος γνωμοδοτεί την Παράλληλη Στήριξη;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του  Νόμου 4547/2018, την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), το οποίο με γραπτή γνωμάτευση του καθορίζει τις ώρες της παράλληλης στήριξης. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

Σε ποιους παρέχεται η Παράλληλη Στήριξη ;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 η παράλληλη στήριξη παρέχεται:

 • Σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη εξατομικευμένη υποστήριξη να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης,
 • Σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης),
 • Υπό την προϋπόθεση ότι η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.
Που παρέχεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 η Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται:

 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης
 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ
 • Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Οι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Τα άτομα με αυτισμό είναι άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ);

Από το νόμο 3699/2008, άρθρο 3, § 1 ορίζονται οι μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και όσοι παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).

0
0
0
s2smodern

Ιδιαίτερα σημαντική στην εύρεση των νόμων και στη σύνταξη των ερωτήσεων / απαντήσεων ήταν η συμβολή και βοήθεια της κ. Ι. Κουβαριτάκη, νομικού, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Στην πιλοτική της λειτουργία η ιστοσελίδα autismap.gr  απεικονίζει και καταγράφει τις Δομές που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Διαθέσιμοι πόροι για άτομα με ΔΑΦ».

Με τη συμμετοχή σας και την συνεχή καταγραφή νέων δομών θα αποτελέσει έναν εύχρηστο οδηγό για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση των δομών που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα (ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα  ) και παράλληλα ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για το Νομοθετικό πλαίσιο και τις επιστημονικές εξελίξεις, για οικογένειες, αρμόδιους φορείς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς , επαγγελματίες υγείας , ψυχικής υγείας και Ειδικής Αγωγής  και για κάθε ενδιαφερόμενο.

1100
ΔΟΜΕΣ
1000
ΩΡΕΣ

Στοιχ. Επικοινωνίας

Τμήμα επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης - Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Χρυσολωρά 10-12, 12132,  Περιστέρι
210 57 31 581
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφή στο newsletter

Invalid Input